“Allah (c.c), dilerse zaman içinde zaman hâlk eder.”             “Allah(c.c)bir şeyi murad etti mi göz açıp kapayıncaya kadar bir sürede sebebini hâlk eder.”             “Allah istemedikçe yaprak kımıldamaz.Tabanca adam öldürmez , Allah dilerse öldürür”             “Kurtuluş için tek çare yalan olsa baş vurma, Helâk olacağını bilsen dahi doğruluktan ayrılma.             “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin, korkuda büyük, ümit de!”            
“Sakın Allah’ın kendini unutturduklarından olmayın.”             “Şahsına kötülük edeni affet. Vatana millete mukaddesata ise asla!”             “Doğru bildiğin yolda yalnızda olsan yürü devam et, Allah’a dayan güven, O kendine güvenenleri sever.”             “Haklı olduğun davada korkma yardımcın Allah’tır.”             “Kendini Allah’a teslim ettin mi! Daha korkma!”            
“Allah (c.c), dilerse zaman içinde zaman hâlk eder.”             “Allah(c.c)bir şeyi murad etti mi göz açıp kapayıncaya kadar bir sürede sebebini hâlk eder.”             “Allah istemedikçe yaprak kımıldamaz.Tabanca adam öldürmez , Allah dilerse öldürür”             “Kurtuluş için tek çare yalan olsa baş vurma, Helâk olacağını bilsen dahi doğruluktan ayrılma.             “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin, korkuda büyük, ümit de!”            
“Büsbütün saadet, Allah yolunda harcanan ömürdür”             “Konuştuğun zaman Allah’ı konuş, Susarsan da Allah’ı düşün.”             “İbadet ondur,dokuz buçuğu helal lokmadır.”             “Yüksek mertebelere büyük zorluklarla vâsıl olunur.”              “Bin kerametten bir istikâmet hayırlıdır.”            
“Oğlum bu kapıda hiç kimsenin bir harf çıkarmaya yada eklemeye selâhiyeti yoktur, burada bir baş üstüne borcumuz var.”              “Bir kimse dünyayı ilimle, amelle doldursa Hak esmasına ulaşamaz ancak; bir Mürşîdi Kâmile tabi olması gerekir.”             “Çilesini çekmeden atarak, tutarak, kafacığına güvenerek, tevhid ilminden söz etmek şirktir.”             “Desti âdâdan soğuk su içme kandırmaz seni, Korkma düşman ateşinden yandırmaz seni, Müstâkiym ol Hazreti Allah utandırmaz seni.“             “Bu kapının hekimi de var, hâkimi de var.Herkes güvendiği kadar nasiplenir.”             
“Andolsun bir makam isteklisine istediği makam verilmez. Buyruyor Resulüllah Efendimiz. Tâlip olmayın tâbi olun.”             “Tarikat mihenk taşıdır, yıkılacak yapılacak yerlere dikkat edin.Biz sizden bir şey beklemeyiz, kapıya muhalif olmayın gerisine karışmayın.”             “Gökten düşenin derdine derman bulunur da Mürşîd i Kâmil’in gözünden düşene derman bulunmaz.”              “Yavaş ve yumuşak konuşanı sevmek vacip olur.”             “Alim ne incir ne incitir. Cahil hem incir hem incitir”             
“ İlim fayda vermez amel olmadıkça, Amel fayda vermez ihlâs olmadıkça, İhlâs da fayda vermez ahlâk olmadıkça...”             “Edep bir tâc imiş nuru Hûdâ’dan, Giy ol tacı emin ol her belâdan.”             "Şeriat velî kaydetmemiştir ve lâkin livâsıdır (âsâsıdır) velinin elinde şeriat.”             “Allah’tan korkar, emirlerini tutar, nehiylerinden sakınırsanız, Allah kalbinize bir nur inşirah eder de iyiyi kötüden ayırırsınız.”             
“En akıllınız ölümü en çok düşüneninizdir. En güçlünüz ölüme hazırlanandır.”             “İbadetin hayırlısı,azda olsa devamlı olandır.”             “Ancak hakkından gelebileceğin sözü söyle.”             “Sözlerin efdali az ve öz olandır”             “Çok söz kalbi öldürür.”            
“Çok su içmek aşkınızı söndürür”             “Hoş gör ki hoş görülesin”             “Her bir usrun(zorluğun)bir yüsrü (kolaylığı) vardır.             “Külli şeyleri âsân eden Mevlâ Kerim.”             “Allah’ın aziz ettiğini kimse zelil edemez, Zelil ettiğini de kimse aziz edemez.”            
“Azîzim yok ise sende bir liyakat, Ne fayda şeyhinin kerametinden?”             “Pehlivan nefsini yenendir.”             “Mukadderat hulul edince tedbirler şaşar.”             “Hak’la güreşeni Hak alt eder.” “Mağrurun hasmı Allah’tır.”             “Kanaatten büyük zenginlik yoktur.”            
“Öfke ve şehvet insanı dinden çıkarır.”             “Âşıkânın kâbesidir bu makam, Kimki nâkıs gelse burda olur tamam.” Süleyman Nazif.             “Allah sizin namazınıza orucunuza bakmaz, doğruluğunuza bakar. Kişi doğruluğu araya araya doğrulardan yazılır.”             “Öyle gözler vardır ki,sözden iyi anlatır, Öyle sözler de vardır ki,nice gözler ağlatır.”             “Kelbi Kelbe boğdurur Allah, Velâ havle velâ kuvvete illa bîllah.”             
"Kuran-ı Kerimde en kısa ayet “amiletün nasibeh” “Çalışmış boşa yorulmuş” mürşidi olmayanların hali buna benzer “âvâre kasnak” gibi boşa döner."              "İmamı Azam Efendimiz “Son iki senemde Cafer i Sadık Hazretlerine yetişmeseydim helâk olmuştum.” Buyuruyor.             “Akıl ihtiyaçtan doğar,derdi veren Allah dermanı da verir.”             “Batın’ın kılıcı iki ağızlıdır.”             “Dün geçti, yarın belli değil bu günü ganimet bilin”             
“Aşk anlatılmaz yaşanır.”             “Aşk olmayanda meşk olmaz.”             “Aşkı tatmayan bilmez.”             “Râbıtasız zikir yağsız yemeğe benzer.”              “Sûret adamı aldatır.”            
“Uydum kalabalığa olmaz,her nefesin hesabı var.Herkes gafletteyken sen uyanık ol. Her nefese üç sual var, bir rivayette yedi suâle kadar sorgu var, ona göre, nefesinizi boşa harcamayın”             “Mü’minin, mü’mine gıyabındaki duası red edilmez.”             “Kişi arkadaşının dini üzeredir.”             “Hiçbir menfaat beklemeden kardeşin kardeşe yaptığı duayı Allah (c.c) reddetmez.”             “Kardeşlerden incinirseniz, aleyhlerinde konuşmayın,gece teheccüd namazına kalkın o kardeşe de duâ edin.”            
“Sevdiğiniz insanlara güler yüzle selam verin, sadakayı cariyedir.”             “Sadaka belâları defeder.”             “Belâ sadakayı geçemez.”             “Güzel tebessüm sadakadır.”             “Dua ibadetin iliğidir, özüdür.”              “Dua mü’minin silâhıdır.”             "İnsanoğlu hayra dua ettiği gibi şerre de dua etmektedir. Buyruluyor, onun için dua ederken yarabbi “muradınla muradımı bir eyle” diye dua edin."            
“Şeriatte senin ki senin benim ki benim, tarikatta benimki de seninki de senin, hakikatte ne senin ne benim hepsi Allah’ın-dır.”             “Müslüman her yerde temiz ve intizamlıdır”             “Bir mürşîdi zannetme ki bir yaşlı pederdir, Mürşîd gönül iklimini aydınlatan bir erdir.”              “İbadetin temeli tahâret ve güzel abdesttir”             “Bir damla sirke bir teneke balı bozar.”            
“Bir kötünün yedi mahalleye zararı olur.”             “Niceler geldiler bu virâneyi tamir için,bir yanını yaparken, bir yanı oldu harap.”              “Sizden bir ücret istemeyen ve sizi hidayete erdirene uyun”              “Bu dünya geçici ve aldatıcıdır.Âhiret daha hayırlı ve bâkidir”              “Sür çıkar,ağyarı dilden, Tâ tecelli ede Hâk. Padişah konmaz saraya Hâne mâmur olmadan.”              “Dünya sevgisi bütün belâların başıdır.”            
“Dünya aldatır, zarar verir, çeker gider.”             “Dünya senin bineğindir üzerine iyi binersen seni taşır hizmet eder, O senin üzerine binerse seni helâk eder.”             “Uyku sevgisi, rahatlık sevgisi ve taam Sevgisinden Allah’a sığınırım.”             “Sizden bir ücret istemeyen ve sizi hidayete erdirene uyun”              “Âlimin yanında dilini, meşayıhın yanında kalbini koru.”              “Ahir zamanda ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılır yetmiş ikisi helâk olur Ancak Fırkayı Nâciye kurtulur.”             
"Harabat ehline hor bakma şâkir, Defineye mâlik viraneler var.”              “Kimsenin âhı kimsede kalmaz, dedesinin yediği ekşi elma torununun dişini kamaştırır.”             “Zulm ile âbad olanın, âhiri berbat olur.”             “Tütün içenin îmanı firar eder.”             “Necat ül Mü’minin isimli eserinde Of’lu Mehmet Emin Efendi sigaranın haram olduğunu 20 madde de şer’î delillerle ispat etmiştir.”             “Bidat işlemeye devam eden kimse gün gelir imandan soyunur.”             “Bir menkîbe anlat bizi kandır, Anlat ki hepsi yalan, hepsi yalandır.”            
“Bu alçaklara, bu dünya gibi bir dünya daha vereceğiz,yeter ki,bir parmağını ateşe sok desek yapamazlar ama ahmaklıklarından bütün vücutlarını ateşe atarlar da farkına varmazlar.”             “Bizim kardeşlere de o an gelip çattı mıydı, öbür taraftaki makamını gördükten sonra bu dünya gibi bir dünya daha versen dönüp bakmazlar.”             "Faydasız ilimden Allah’a sığınırım. Üzerinize farz olan ilim Kuran ilmidir ehlinden alın.” buyuruyor."              "Türkler hakkında dokuz tane Hadis i Şerif vardır. Bu milletin sahibi Cenab ı Allah’tır. Necib Millet, bu milleti Allah cc ve Resûlüllah Efendimiz seviyor."             "Türkiye’de israfın önüne geçilse iktisadi hayat düzelir."             "Oğlum siz sağın solun sözüne bakmayın, kendi işinize bakın."              "Rabıtanızla zikrinizle iyi bir abdest alın, iyi bir namaz kılın bütün Ümmeti Muhammed’e dua edin”            
"Şikayet, gönül darlığı ve marifet azlığından gelir."             "Gıybet etsem annemin babamın gıybetini ederim,çünkü onların günahını almış olurum.”             "Kötünün kötülüğünü söylemek gıybet değildir."             "Cübbe, sarıkla namaz kılmanın farkı yetmiş iki derecedir.Bir derece yerle gök arası kadar farklıdır."             "Oğlum son nefeste ümitsiz olmayın, murdar etmezler bir bıçak çalarlar.Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir."             "Her şeyin sonu mühimdir,bir şeyi anlamak için sonunu bekleyin."             
"Bir kimsenin nasıl olduğunu anlamak için sonuna bakın çünkü itibar son nefesedir"             "Bir kimsenin iyi mi, kötü mü olduğu eline fırsat geçince belli olur. "             "Eline fırsat geçince herkes mayasını ortaya koyar."             "En büyük nimet iman nimetidir. Bu kapıda ne kadar şükretsek azdır. Kıymetini bilin ona göre çalışın."             "Fakirlik ateşten bir gömlektir giyebilene aşk olsun, Zenginlikte ateşten bir gömlektir onu da giyebilene aşk olsun."             "Ümeranın hayırlısı ülemayı ziyaret edendir, Ülemanın şerlisi ümerayı ziyaret edendir."