SİTE AÇILIŞI İÇİN,M.AKİF ARLI'DAN İTHAF VE TEŞEKKÜR.9 AĞUSTOS 2008.Cennetmekan Efendi Hz’nin aziz hatırasını yaşatmak için hazırlanan bu site, O muhterem insanın görüşlerini, fikirlerini ve sözlerini bizden sonrakilere aktarmak ve gelecek nesillere ışık tutmak için hazırlanmıştır.

İTHAF VE TEŞEKKÜR

Halveti yolunun büyüklerinin özgeçmişi ile Cennetmekan Efendi Hz’nin nezdinde bu yolun adab ve erkanını gücümüz yettiği nispette açıklamamıza ruhsat veren Cenabı Hakka hamdolsun. O’nun Resulüne, Ehline, Ashabına ve Ehlibeytine salat ve selam olsun. Resulullah Efendimiz’den bugüne bizlere bu yolu ulaştıran Altun silsile büyüklerimizi de saygı ve rahmetle yad ederim.

PİRİ SANİ AZİZ HACI ŞEYH MEHMED EMİN GÜVENER(K.S.) HAZRETLERİNİN VEFATININ 14 YIL DÖNÜMÜ. Efendi Hazretlerinin Vefatının sene-i devriyesinde MEHMET AKİF ARLI efendi ve mahdumu AHMET EMİN ARLI birer mesaj yayınladılar.09,08,2012

“Doğru bildiğin yolda yalnız da olsan yürü, korkma yardımcın Allah’tır. O, kendine güvenenleri sever.” düsturuyla 60 yıl yürüttüğü irşad vazifesini, şartlar ne olursa olsun hiç bırakmadan gerçekleştiren PİRİ SANİ AZİZ HACI ŞEYH MEHMED EMİN GÜVENER(K.S.) hazretleri 9 Ağustos 1998’de ebedî âleme göçtü.

OSMANLI PADİŞAHLARI.İslam alemine yüzyıllarca önderlik yapan Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahları.Efendi Hazretleri Ehli Beyti, Osmanlıyı, kahramanlığı ve yiğitliği çok severdi.“Türkler hakkında dokuz tane Hadis i Şerif vardır. Bu milletin sahibi Cenab ı Allah’tır. Necib Millet, bu milleti Allah cc ve Resûlüllah Efendimiz seviyor.” Derdi.

Osmanlı Padişahları.

Mehmed Emin Efendi Hazretleri Ehli Beyti, Osmanlıyı, kahramanlığı ve yiğitliği çok severdi.“Türkler hakkında dokuz tane Hadis i Şerif vardır. Bu milletin sahibi Cenab ı Allah’tır. Necib Millet, bu milleti Allah cc ve Resûlüllah Efendimiz seviyor.” Derdi.

Osmanlı topraklarında Halveti’liğin ilk filizlendiği merkez, Pir İlyas Halveti ve Zekeriya Halveti gibi üstün özelliğe sahip şahsiyetlerin çabasıyla, Amasya olmuştur. Halveti Tarikatı mensuplarını marifet ilmine teşvik etmiş, bu şekilde halkın hüsn-ü kabulüne mazhar olup, çabucak yayılmıştır.

Seyyid Yahya Şirvani'nin yetiştirdiği halifelerden bazıları, Anadolu'ya gelmişler ve Halvetiliği Osmanlı toplumunda yaymışlardır. Bunlar: Pir Muhammed Erzincani, Dede Ömer Ruşeni Molla Ali Halveti ve Habib Karamani 'dir.

Efendi hazretleri ile Mehmet Akif Arlı arasında şahitler huzurunda yapılan bakım sözleşmesi.Bu sayfada Efendi Hazretleri'nin 1993 yılında,O dönemki iki kardeşin şahitliğinde Mehmet Akif Efendi ile yaptığı bakım sözleşmesinin detayları bulunmaktadır.Bu sözleşme ile Efendi Hazretleri,tüm mal varlığını M.Akif Arlı efendiye devretmiştir.

Bu sayfada Efendi Hazretleri'nin 1993 yılında, O dönemin iki kardeşinin şahitliğinde Mehmet Akif Efendi ile yaptığı bakım sözleşmesinin detayları bulunmaktadır.

Aşağıda Şebinkarahisar noterince yapılan 3 sayfalık sözleşme metni bulunmaktadır. Bu sözleşmenin orijinal sayfaları ana sayfadaki “Piri Sani Azizi Hacı Şeyh Mehmed Emin Güvener’in Şebinkarahisardaki evinden görüntüler” isimli resim galerisindedir.

İstanbul Mescidinde Ramazan bayramına denk gelen cuma namazının hutbesinde(12,08,2013) Ehl-i Beyt ve faziletleri konu edildi.Hutbenin tamamı detaylarda.

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Muhterem Kardeşlerim; Ehl-i Beyt, Peygamberimizin mutlu yuvasında yetişmiş, onun sevgi dolu gönlünden feyz almış, ona kan ve can bağıyla bağlı Aile fertleridir.

10 Muharrem 1433. Dünya tarihinde “aşûra günü”ne ait çok sevindirici birçok hadise vardır ama gelin biz bu gün sadece Ehl-i Beyt’i analım ve Kerbelâ şehitlerinin yasını tutalım.

“Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ Zülfikâr"

“Ali’den başka yiğit, Zülfikar'dan başka kılıç yoktur.”

Bu gün 10 Muharrem 1433. Dünya tarihinde “aşûra günü”ne ait çok sevindirici birçok hadise vardır ama gelin biz bu gün sadece Ehl-i Beyt’i analım ve Kerbelâ

şehitlerinin yasını tutalım.

Nebi Aleyhisselam Fatıma’yı, Hasan’ı ve Hüseyin’i çağırdı ve onları bir kilim ile örttü. Ali de Nebi aleyhisselâmın arka tarafında idi. Sonra “ey Allah'ım benim Ehlibeytim işte bunlardır; şimdi Sen onlardan ricsi yani pisliği gider ve onları kemâli teharetle tathir eyle, temizle” buyurdu.

Ehl-i Beyt sevgisi başta olmak üzere, Resûlüllah (sav)’in Sünneti’ne dair sayısız edep ve ahlâkın Türkler arasında samimi bir şekilde yayılmasına sebep oluyordu. İslâm ilim, ahlâk ve öğretisi; Ehl-i Beyt yoluyla Türkler’e doğrudan nakledilmiş oluyordu.

Ezelden Ebede Ehl-i Beyt davası isimli kitapdan alınmıştır.
Detay ve Kaynaklar : Sayfa 490

1-EHL İ BEYT; Ehlibeytin özellikleri, faziletleri, menkıbeleri ve maruz kaldıkları üzücü olaylar.

Ev halkı anlamına gelen Ehli Beyt tabiri Resulüllah Efendimizin kendi aile fertleri için kullanılmıştır. Başta kendi zatı şerifleri olmak üzere Hz.Fatıma Annemiz, Hz Ali Efendimiz, Hz.Hasan ve Hüseyin Efendilerimizdir.

Resulüllah Efendimizin Ashabına nasihatinde "Ben size iki değerli emanet (kaynak) bırakıyorum. Birisi Allah’ın kitabı, diğeri de benim Ehli Beytimdir. Onlara dikkat edin." buyurması, Ehli Beytin önemini vurgular.(Sakaleyn hadisi müsned.181; Müslim, Fezailüs Sahabe, 36)

Hutbe okunurken Peygamber (sav) efendimize salâvât getirmek ve yapılan duâya ‘âmin’ demek de mekruhtur. Eğer salâvât getirmek ve âmin demek gerekiyorsa bu kalben okunur. Dil ile telaffuz edilmez. “Hatip hutbe okuyup Peygamber (sav) efendimize salât ve selâm okusa da yine susar dinler.

Önce kutlu doğum, ardından dinlerarası diyaloglar ile kadim dinimizde değişiklikler yapmaya çalışan zihniyet, bu anlamda hutbelerimizde okunan: “Allah katında yegâne din İslam’dır.” (Âl-i İmrân, 3/19) âyetini kaldırıp yerine el açarak duâ etme bid’atini getirdiler.